Informacje dotyczące danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że głównym administratorem danych osobowych jest Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Bytomiu 41-909, ul. Ludowa 9. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e -mail: iodo@sfbis.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna w szczególności:

1.       Na podstawie zgody wyrażonej przez klienta (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w RODO*) w celu:

a)       Przekazywania klientowi niezbędnych w procesie sprzedażowym informacji tj. regulaminu, cennika, informacji o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);

Szczegółowe dane na temat gromadzenia i wykorzystywania danych znajdują się Polityce prywatności firmy, znajdującej się pod adresem polityka prywatności i ochrony danych.

b)       Marketingu bezpośredniego produktów u usług Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 1. Lit. b) niniejszej umowy może być realizowany przez Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail, oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. telefon.

2.       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a)       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

3.       Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Studio Format Bis Sp. z o.o. Sp. k. (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO) w celu:

a)       Marketingu produktów i usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;

b)       Organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów oraz innych akcji marketingowych;

c)       Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1.       Dane osobowe zebrane i przetwarzane w celu zawarcia i wykonania procesu sprzedażowego (umowa sprzedaży, dokumenty handlowe) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania procesu sprzedażowego, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do:

a)       Posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji);

b)       Wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

c)       Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń leżących w interesie Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna ;

2.       Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (unsubskrypcja newslettera, prośba o usuniecie danych osobowych z bazy);

3.       Dane osobowe na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1.       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2.       Prawo do sprostowania swoich danych;

3.       Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora;

4.       Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

5.       Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6.       Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska;

7.       Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO;

Prawa wymienione powyżej w punktach 1-6 można zrealizować m.in. przez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres e-mail podany na wstępie, z tytułem „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane w imieniu Studio Format Bis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna): platformy handlowe (Allegro.pl; Asseco Business Solution S.A.), firmy transportowe i przewoźnicy ( DHL Parcel Polska Sp z o.o.; UPS Polska Sp. z  o. o.;  QLS Systems sp. z o.o.); biuro podatkowe In-Plus, operatorzy pocztowi, banki, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).